Διαγόρας ο Μήλιος

Τα είδωλα κάνουν τα καλύτερα καυσόξυλα

Γνωμικό #106

Posted by Διαγόρας ο Μήλιος στο 2008/11/04

«Θα συνεχίσουμε να έχουμε μία επιδεινωνόμενη οικολογική κρίση έως ότου απορρίψουμε το Χριστιανικό αξίωμα ότι η φύση δεν έχει λόγο ύπαρξης πέρα από το να υπηρετεί τον άνθρωπο.»

Lynn Townsend White, Jr. (Λυν Τάουνσεντ Ουάιτ, Τζούνιορ) (1907-1987) Καθηγητής μεσαιωνικής ιστορίας στο Πρίνσετον, στο Στάνφορντ, και στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Λος Άντζελες.

Το πρωτότυπο: «We shall continue to have a worsening ecological crisis until we reject the Christian axiom that nature has no reason for existence but to serve man.»

Το αρχείο των γνωμικών φιλοξενείται στο atheoi.ORG: Αρχείο γνωμικών

Copyright © 2008 Διαγόρας ο Μήλιος | Όροι Χρήσης

Άρθρα μέσω RSS
rss Σχόλια μέσω RSS
rss Μόνο τα σχόλια αυτού του άρθρου μέσω RSS
Άρθρα μέσω email
Σχόλια μέσω email

8 Σχόλια προς “Γνωμικό #106”

 1. Γιατρός Του Ικα said

  Υπερβολικό.Διαφωνώ με τον κύριο L.T.W.Αν και όντως η αντίληψη των Χριστιανών για τη φύση δε βοηθάει και έχει διαποτίσει και άλλες ιδεολογίες,φαινομένικά αθεϊστικές (βλέπε τι έκανε ο αν-ύπαρκτος στο περιβάλλον),νομίζω ότι αυτοί που καταστρέφουν τώρα τη φύση είναι άλλου φυράματος και στα παλία τους τα παπούτσια το αν το «κατακυριεύσατε» το λέει η βίβλος ή όχι.Είναι βέβαια γεγονός ότι μιλάει για το αξίωμα και όχι για το Χριστιανισμό απλά πιστεύω ότι το αξίωμα είναι πιά κυρίως καπιταλιστικό ακόμα και αν η αρχική διατύπωση είναι στις ρίζες της βιβλική.

 2. Γιατρέ μου, κύρια αιτία της απληστίας και της καταστροφικότητας σήμερα είναι ο καπιταλισμός, παρ’όλα αυτά, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι ο βαρύς, μικρόνους, και αυτοκαταστροφικός καπιταλισμός νομιμοποιείται από, και συνήθως πάει χέρι-χέρι με, τη χριστιανική πίστη, και βλέπω κάποια αξία στο να καταδεικνύεται η συσχέτιση μεταξύ αυτών των δύο, κρατώντας βέβαια υπόψιν ότι δεν πρόκειται αναγκαστικά περί αιτίας και αιτιατού.

  Οι χριστιανοί δεν έχουν πρόβλημα που πηγαίνει ο πλανήτης κατά διαόλου, γιατί σύμφωνα με τις ιερές γραφές τους, ο πλανήτης πρόκειται πράγματι να καταστραφεί, άρα κάθε επιδείνωση της κατάστασης τείνει προς την εκπλήρωση της προφητείας, και επίσης μετά τις όποιες ενοχλήσεις της συντέλειας του κόσμου ο θεός τους έχει υποσχεθεί έναν καινούργιο πλανήτη του κουτιού!

  Ιδού μερικά μαργαριτάρια της Αγίας Γραφής, και είμαι βέβαιος πως μπορούν να βρεθούν κι άλλα:

  Από τη Γένεση:

  Γεν. 1,28 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς. (Και τους ευλόγησε ο Θεός λέγοντας· “αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, γεμίστε όλη τη γη και γίνετε κυρίαρχοί της, και εξουσιάστε τα ψάρια της θάλασσας και τα πουλιά του ουρανού και όλα τα ζώα και όλη τη γη και όλα τα ερπετά που έρπουν στη γη”.)

  Γεν. 1,29 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν πάντα χόρτον σπόριμον σπεῖρον σπέρμα, ὅ ἐστιν ἐπάνω πάσης τῆς γῆς, καὶ πᾶν ξύλον, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπὸν σπέρματος σπορίμου, ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν· (Και είπε ο Θεός· “δείτε σας έχω δώσει όλα τα ειδή των σπαρτών, που υπάρχουν σε όλη τη γη, και κάθε δένδρο, το οποίο έχει καρπό που σπέρνεται, και είναι για να τρώτε·)

  Γεν. 1,30 καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ παντὶ ἑρπετῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆς γῆς, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ ψυχὴν ζωῆς, καὶ πάντα χόρτον χλωρὸν εἰς βρῶσιν. καὶ ἐγένετο οὕτως. (και όλα τα θηρία της γης και όλα τα πτηνά του ουρανού και όλα τα ερπετά που έρπονται πάνω στη γη, και κάθε τι που έχει ζωή, και όλα τα χλωρά χόρτα ως τροφή.” Και έτσι έγινε.)

  Από Πέτρου Β:

  Β Πε. 3,10 Ἥξει δὲ ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτί, ἐν ᾖ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσονται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται. (Θα έλθει δε η ημέρα του Κυρίου σαν κλέφτης στη νύχτα, κατά την οποία οι ουρανοί θα εξαφανιστούν «ροιζηδόν», τα δε υλικά στοιχεία θα διαλυθούν καιόμενα, και η γη και τα έργα πάνω της θα κατακαούν.)

  Β Πε. 3,11 Τούτων οὖν πάντων λυομένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις, (Αφού λοιπόν όλα αυτά έτσι θα διαλυθούν, σκεφθήτε ποίοι πρέπει να είσθε εσεις στις άγιες συναναστροφές σας και στην ευσέβειά σας,)

  Β Πε. 3,12 προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἡμέρας, δι᾿ ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται! (προσδοκώντας και σπεύδοντας τον ερχομό της ημέρας του Θεού, κατά την οποίαν οι ουρανοί φλεγόμενοι θα διαλυθούν και τα υλικά στοιχεία καιόμενα θα λιώσουν!)

  Β Πε. 3,13 καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ. (καινούργιους δε ουρανούς και καινούργια γη σύμφωνα με την υπόσχεσή του προσδοκούμε, στους οποίους θα κατοικεί η δικαιοσύνη.)

  Από την Αποκάλυψη του Ιωάννη:

  Αποκ. 21,1 Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. (Και είδα νέο ουρανό και νέα γη, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθαν, και η θάλασσα έπαψε να υπάρχει.)

 3. Νίκος said

  «τι να το προσέχω το σαραβαλάκι, αφού περιμένω να παραλάβω το καινούργιο»
  Υποσυνείδητη σκέψη ενός χριστιανού, συμπληρωματική προς την άλλη που λέει «Γιατί να μην αμαρτήσω, αφού μετά εξομολογούμαι και …Blanco»

 4. Η άποψη του Διαγόρα όσο και η εμβολή του Νίκου με βρίσκουν να συμφωνώ.
  Το τραβάω λίγο πιο πέρα λέγοντας ότι η καλύτερη λύση θα ήταν ο άμεσος εξοστρακισμός των ένθεων στον παπαράδεισο ή την παπαρόλαση (ανάλογα με την διάθεση του θεού τους) το συντομότερο δυνατόν. Έτσι υπάρχει μια πιθανότητα να σώσουμε κάτι από τούτο τον πλανήτη για τους επόμενους πρίν τούτοι εδώ το κάνουν γης μαδιάμ.

 5. Σκέφτομαι επίσης ότι το παραπάνω γνωμικό μπορούμε να το δούμε και αλλιώς: Αν αφαιρέσουμε τη λέξη «χριστιανικό» προκύπτει μία ρήση η οποία αναμφίβολα είναι ορθή: «Θα συνεχίσουμε να έχουμε μία επιδεινωνόμενη οικολογική κρίση έως ότου απορρίψουμε το αξίωμα ότι η φύση δεν έχει λόγο ύπαρξης πέρα από το να υπηρετεί τον άνθρωπο.» Ο Τάουνσεντ λοιπόν δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να αποδώσει την πατρότητα αυτού του αξιώματος στον χριστιανισμό, πράγμα που επίσης δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι είναι ορθό. Ο χριστιανισμός διεκδικεί την πατρότητα πολλών αξιωμάτων, ωφέλιμων και βλαβερών. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τάουνσεντ προτείνει ότι όλα τα οικολογικά προβλήματα οφείλονται άμεσα στον χριστιανισμό, αλλά καταδεικνύει μία σαφή συσχέτιση την οποία ο χριστιανοί θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους και θα έπρεπε τουλάχιστον να τους προβληματίζει. Λόγω αυτών των σκέψεων άλλαξα το προηγούμενο σχολιό μου και αφαίρεσα το «συμφωνώ ότι πρόκειται περί υπερβολής». Δεν συμφωνώ. Καμμία υπερβολή δεν βλέπω.

 6. @Moρφέας 4

  η καλύτερη λύση θα ήταν ο άμεσος εξοστρακισμός των ένθεων στον παπαράδεισο ή την παπαρόλαση (ανάλογα με την διάθεση του θεού τους) το συντομότερο δυνατόν. Έτσι υπάρχει μια πιθανότητα να σώσουμε κάτι από τούτο τον πλανήτη για τους επόμενους πρίν τούτοι εδώ το κάνουν γης μαδιάμ.

  Τα γκουλάγκ μού φαίνονται παρωχημένα,όπως και τα ψυχιατρεία.
  Άσε που είναι και ασύμφορα οικονομικά.
  Τα λουτρά τύπου Τρεμπλίνκα νομίζω πώς είναι μια δοκιμασμένη και ασφαλής λύση.

 7. @ΘΒ
  Γιατί η Τρεμπλίνκα ή τα Γκουλάγκ σου φαίνονται κάπως?
  Έχεις ακούσει κήρυγμα σε εκκλησία από ιεροκήρυκα?
  Είναι χειρότερα από αυτό που επιφυλάσσει ο θεός σου σε κάτι άμοιρους άθεους σαν του λόγου μου?
  (Άσε που θα ψήνομαι στον αιώνα τον άπαντα χωρίς δυνατότητα αναθεώρησης των ιδεών μου γιατί έχω βλαστημήσει το γαμοπούλι.)
  Σε χαλάει που επιτέλους θα συναντήσεις τον πλάστη σου?
  Σε ενοχλεί που το σχέδιο του υψίστου για την συντέλεια δεν εκτελείται με ικανοποιητικούς ρυθμούς? μην ανησυχείς, όλοι οι θεούσοι του κόσμου έχουν βάλει τα δυνατά τους για να επαληθεύσουν τις γραφές.
  Απλά εμείς λέμε να τους το χαλάσουμε.
  πως σου φαίνεται?

 8. Iokaste said

  Αυτή η άποψη είναι πολύ διαδεδομένη σε κάποιους κύκλους μη χριστιανών (δεν την υποστηρίζουν μόνο άθεοι)..

  Απλά υποτίθεται πως σύμφωνα με τον χριστιανισμό τα ζώα δεν έχουν ψυχή (αν κάνω λάθος σ’αυτό διορθώστε με, δεν to έχω διαβάσει αλλά το έχω ακούσει από πολλούς χριστιανούς) οπότε δεν έχει η ζωή τους τόση σημασία (αυτό κολλάει και στο άρθρο για το κηνύγι) και γενικά η φύση φτιάχτηκε για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του τέλειου δημιουργήματος, του ανθρώπου (κάποιος είχε πολλά απωθημένα μου φαίνεται και την είχε δει πολύ ψώνιο..)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: